CROATIA BASS LEAGUE

Since 2009.

Naslovnica OBNOVI ZNANJE O BASSU

RASPORED KOLA

1.kolo 30.05.2015. rukavac Crkveni Bok

2.kolo 31.05.2015. rukavac Crkveni Bok

3.kolo 04.07.2015. rukavac Crkveni Bok

4.kolo 05.07.2015. rukavac Crkveni Bok

5.kolo 05.09.2015. jezero Petnja

6.kolo 06.09.2015. jezero Petnja

TRANSLATIONS


DROP SHOT

Ova tehnika dolazi iz Japana i kao sve njihovo, ona je precizna, fina i ubojita! Tehnika je osmiljena s namjerom da rijei problem kako bassu (koji nije zainteresiran zagristi) drati varalicu pred nosom dovoljno dugo da on promijeni miljenje. Olovno oteanje je na dnu, a varalica se nalazi iznad olova, nadajmo se u visini bassa kojega elimo uloviti! Dakle, treba nam osnovni najlon, olovo za Drop Shot i adekvatna udica. Udica moe biti obi?na worm udica na koju smo navikli i u koju imamo povjerenje, pogotovo ako lovimo u nekom drvenom kru pa nam treba nezakva?iva varalica. Ako je situacija ?i?a, moemo koristiti i neku od specijaliziranih Drop Shot udica sa irim lukom, koje se montiraju tako da vrh viri izvan silikonca. To smanjuje nezakva?ivost sistema ali poboljava postotak dobro zaka?enih riba. Zna?i, najobi?nijim Palomar ?vorom veemo udicu i na ostatak najlona ispod udice zakva?imo Drop Shot olovo na posebnu kop?u. Olovo za Drop Shot ima posebno napravljenu kop?u od ice u koju se najlon jednostavno "zacvika" i olovo se tako dri. Smisao ovoga je da se duljina predveza moe mijenjati vrlo lako i da ako se slu?ajno olovo spetlja negdje u granju, izgubi se samo ono, a mi nesmetano izdrilamo ribu.
Ribu koju dobijemo na Drop Shot treba malo druga?ije kontrirati nego ina?e. Grizevi nisu energi?ni kao (?esto) na druge silikonce, a i varalica je druga?ije montirana (ako ju montiramo na Drop Shot udicu sa vrhom vani), tako da ako samo zveknemo kontru kao ina?e, vrlo vjerojatno ?emo ostati bez bassa. Kada osjetimo da imamo griz, a to se naj?e?e osjeti tek kao lagani "tap!" na struni ili kao dodatno oteanje (kao da vam varalica prolazi kroz mulj), ono to moramo u?initi je da po?nemo namatati najlon i polako odizati picu tapa prema gore kao da ho?emo bassu izvu?i varalicu iz usta. Bas na ovo obi?no reagira tako da krene u stranu i tada treba dobro kontrirati. Razumljivo da za ovu tehniku treba osjetljiviji tap od onih kakve bismo koristili, recimo za Texas, gdje nam je jedino vaan dobar kontakt sa varalicom i dovoljno snage da spremimo udicu u basseva usta. Treba nam osjetljiviji ne samo zbog kontre, ve? i zbog specifi?ne prezentacije koja je skoro vertikalna. Za Drop Shot je idealna uporaba ?amca, no i kronje drve?a blizu obale ili stabla pala sa obale u vodu, tako?er su odli?na. Zabacima varalicu u lom koji je ispred nas i pustimo da olovo potone do dna. Laganim cimanjem dignemo varalicu do te mjere da osjetimo olovo na dnu, a da ga ne pomjeramo. Zadrimo tako napetu strunu i ?ekamo neko vrijeme. Ako se nita ne dogodi, opet malo protresemo varalicu i drimo lagano napeto da varalica bude u ravnini sa ribom. Ovo je igra ivaca a nadam se da su vai dovoljno debeli!

HRVATSKA LIGA PASTRVSKOG GRGEČA