CROATIA BASS LEAGUE

Since 2009.

Naslovnica OBNOVI ZNANJE O BASSU

RASPORED KOLA

1.kolo 07.04.2018. rukavac Crkveni Bok

2.kolo 08.04.2018. rukavac Crkveni Bok

3.kolo 16.06.2018. rukavac Crkveni Bok

4.kolo 17.06.2018. rukavac Crkveni Bok

5.kolo 15.09.2018. rukavac Crkveni Bok

6.kolo 16.09.2018. rukavac Crkveni Bok

TRANSLATIONS

TRAŽILICA

banner2018


NEOTEŽANE I OTEŽANE SILIKONSKA VARALICE MONTIRANE NA"WORM"UDICU TIPA MOGU SE VODITI NA SLIJEDEĆE NAČINE:

 

 

Ravnomjerno pravolinijski - sporo ili brže, jednakom brzinom namatanja od mjesta ubačaja u vodu do obale ili čamca, bez spuštanja mamca do dna ili pravljenja pauza. Varalica pruža intenzivnu i ravnomjernu vibraciju.

Countdown - po zabačaju na isto mjesto s dubljom vodom više puta, pušta se varalica da mirno tone, pri čemu se njeno propadanje do dna (kada varalica također stvara izazovne vibracije) prati odbrojavanjem. Ne odvraća se pozornost s mjesta uranjanja zategnute ribolovne niti u vodu ni u jednom trenutku, jer se možda napad podozrive ribe na varalicu pri ovakvom načinu vođenja neće ni osjetiti kao udarac.
 

Neravnomjernim trzajima prema gore ili lijevo - desno pri ravnomjernom pravolinijskom vođenju - na ovaj način izazivamo neravnomjeran rad varalice svakih nekoliko sekundi, opuštanjem i prestankom i ponovnim pokretanjem, što može u većini slučajeva izazvati ribu na napad. Pri ovakvom načinu vođenja, varalica će propadati u dublje slojeve vode i trzajem se podizati u viši sloj i pretraživati naizmjence oba sloja.

Jig prezentacija - može se vršiti trzajima vrha štapa uvis i vraćanjem u početni položaj za koje vrijeme varaličar treba rolom namotati višak niti, sa i bez prestanka namotavanja ribolovne zategnute niti, mijenjanjem brzine vođenja sa sporog na brže pri čemu varalica koja je otežana jig glavom ili nekim drugim otežanjem vrši periodična dodirivanja dna, a neotežana silikonska varalica treperi uz dno, naglo se uzdiže i sporo spušta prema dnu.

Valovita prezentacija - vrši se u svim slojevima pa i na dnu stajaćih voda, dižući i spuštajući štap (ili vodoravno lijevo - desno) pri namotavanju ili mijenjanjem brzine namotavanja ribolovne niti, sa ili bez pauza. Pri ovakvom vođenju silikonska varalica uslijed svog, pa i minimalnog otežanja radi "valovito", gore - dolje ili lijevo - desno.

Prezentacija "mrtav - živ" - primjenjiva je na stajaćim vodama, a temelji se na potpunom spuštanju silikonske varalice na dno, gdje se ostavlja u stanju mirovanja da leži kao mrtva ribica ili gujavica dovoljno dugo da se riba u blizini zainteresira za takav lak plijen. Naglim ili blažim trzajem zgloba ruke varalica poskoči tj. "oživi", prijeđe malu udaljenost uz dno, a zatim opet "umre". Ovo ponašanje varalice je primamljivije bassu ukoliko se prije pada vrhom štapa izvede i mala "pirueta".

Sporo povlačenje po dnu - način koji se primjenjuje u varaličarenju silikonskim imitacijama glista, rakova itd. montiranih na "worm" udice sa i bez otežanja (kao npr. u Texas i Carolina montaži), ili montiranih na jig glave (Grip Head Rig). Primjenjiv je i na stajaćim i sporotekućim vodama. Tehnika je izuzetno spora, sastoji se u spuštanju mamca na dno i u laganom povlačenju po samom dnu, uz pauze i lagano podrhtavanje vrhom štapa. Disciplina za izuzetno strpljive varaličare, ali ujedno i najlovnija tehnika.

Tehnika navođenjem i penjanjem na prepreke i propadanjem - način kojim je moguće neotežanu ili lakše opterećen u silikonsku varalicu laganim ili bržim namotavanjem navući na lopoče, grane ili neke druge prepreke koje viri iznad vode tako da donji ili gornji kraj varalice visi i leluja u vodi, pri čemu vrhom štapa nategnutom ribolovnom niti treba raditi vibrirajuće sitne pokrete. Time se postiže drhtanje lista lopoča i dodatna aktivnost varalice koja izazove pozornost ribe ispod lopoča. Ukoliko tada ne dođe do napada ribe, treba lagano povući varalicu s lopoča ili druge prepreke i pustiti da potone okomito.Također je moguće varalicu navući na granje nad vodom laganim namatanjem, a zatim popuštanjem ribolovne niti navesti varalicu da padne s grane u vodu i okomito tone uz samu granu do dna. U oba slučaja atraktivnost za bassa je velika i njegov napad je gotovo siguran ukoliko se nalazi pod lopočem ili uz granjem. Još jedan od ovih načina je navođenje varalice preko poprečno postavljene potopljene grane da bi se varalica lagano zakvačila. Tada se vrši lagano zatezanje i otpuštanje ribolovne niti, cimanje varalice i grane, da bi se kratkim trzajem varalica naglo oslobodila prepreke i pala u vodu, gdje će je već dobrano iživcirana riba prihvatiti. U ribolovu opreznog bassa prilikom navlačenja neotežane varalice na prepreke to ponekad treba napraviti brzo i precizno, jer propadanje viška najlona ili upredenice kroz rupu u lopoču izaziva sumnjičavost ribe.

Zabačaj na obalu i uvlačenje u vodu - procijenimo li da bi pad varalice na površinu mogao uplašiti ribu, zabačaji se vrše tako da se ona baci na obalu, a zatim se povlačenjem navuče u vodu i počne s aktivnim vođenjem uz samu obalu.

Zabačaj uvis s faktorom iznenađenja - pri zabačaju se koristi efekt iznenađenja tako da se varalica zabaci visoko iznad vode u dijagonali i stopira se stiskom palca lijeve ruke (ako se radi o dešnjaku) tako da se ribolovna nit zategne i uzrokuje nagli prestanak leta varalice kroz zrak i okomiti pad na površinu vode. Pri padu na površinu vode s visine varalice jače pljusnu po površini uz specifičan zvuk, čime izazovu aktivnu ribu na napad, bez obzira u kojem se vodenom sloju ona nalazi. Uglavnom prikladno za ribolov neotežanim silikoncima namontiranih na "worm" udice u ribolovu "na viđeno".

Plasiranje varalice kraj ili pod prepreke i okomito tonjenje - koristi se i kod neotežanih i otežanih montaža i varalica. Pod otežanim varalicama ovdje se smatraju uglavnom varalice tipa Flying Lure i Tube Lure.

 

HRVATSKA LIGA PASTRVSKOG GRGEČA