CROATIA BASS LEAGUE

Since 2009.

Naslovnica

RASPORED KOLA

1.kolo 07.04.2018. rukavac Crkveni Bok

2.kolo 08.04.2018. rukavac Crkveni Bok

3.kolo 16.06.2018. rukavac Crkveni Bok

4.kolo 17.06.2018. rukavac Crkveni Bok

5.kolo 15.09.2018. rukavac Crkveni Bok

6.kolo 16.09.2018. rukavac Crkveni Bok

TRANSLATIONS

TRAŽILICA

banner2018

 

Rijeka Vuka izvire iz sjeveroistočnih izdanaka Krstova kod sela Paučja. Na samom početku njena toka, izgradnjom brane 1978. godine, stvoreno je umjetno jezero Borovik. Jezero „Borovik“ nalazi se zapadno od Đakova cca 25 km i dvokrakog je oblika. Jezero ima površinu od 160 ha s dubinom od 15 m, dužine cca 7.000 m, prosječne širine cca 300 m i ukupne zapremine 8 500 000 m3 vode.Dubina jezera je u prosjeku oko 4m, a ima dijelova gdje prelazi i 10m.Jezerom gospodari ZŠRU-ĐAKOVO.Borovik je jedno od najatraktivnijih mjesta za šaranski ribolov ( kapitalni šarani težine do 30 kg) i ribolov pastrvskog grgeča (težine 2 i više kg) u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.
Osim spomenutih vrsta riba  u Boroviku obitava amur, som, smuđ, štuka, grgeč, linjak, patuljasti somić, babuška, crvenperka, žutooka i uklija.Prošle godine na jezeru Borovik održana su dva kola Hrvatske bass lige.

HRVATSKA LIGA PASTRVSKOG GRGEČA